skip to Main Content

Toenemende concurrentie en financiële druk dwingen ziekenhuizen om duidelijke keuzes te maken. Welke zorg bieden we wél en niet? En hoe maken we de zorg zo efficiënt mogelijk?

Case-mix informatie kan ziekenhuizen helpen om deze vragen te beantwoorden. en zo in belangrijke mate bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van ziekenhuizen: het leveren van betaalbare zorg aan de juiste patiënten.

Toenemende concurrentie en financiële druk dwingen ziekenhuizen om duidelijke keuzes te maken. Welke zorg bieden we wél en niet? En hoe maken we de zorg zo efficiënt mogelijk?

Case-mix informatie kan ziekenhuizen helpen om deze vragen te beantwoorden. en zo in belangrijke mate bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van ziekenhuizen: het leveren van betaalbare zorg aan de juiste patiënten.

Toenemende concurrentie en financiële druk dwingen ziekenhuizen om duidelijke keuzes te maken. Welke zorg bieden we wél en niet? En hoe maken we de zorg zo efficiënt mogelijk?

Case-mix informatie kan ziekenhuizen helpen om deze vragen te beantwoorden. en zo in belangrijke mate bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van ziekenhuizen: het leveren van betaalbare zorg aan de juiste patiënten.

Bij case-mix informatie worden medische, patiënt- en bedrijfsmatige gegevens per Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) verzameld, gecombineerd, geaggregeerd en gepresenteerd.

Hierdoor kunnen verschillende vragen worden beantwoord, zoals: wat zijn de kosten per diagnose? Wat is de relatie tussen leeftijd en ziekten? Wat is de financiële dekking per patiëntengroep?

Case-mix informatie kan hiermee in belangrijke mate bijdragen aan de maatschappelijke opdracht van ziekenhuizen: het leveren van betaalbare zorg aan de juiste patiënten.

Klik hier voor een schematische weergave

Over deze website

Franck Asselman onderzocht tussen 2006 en 2014 in het Academisch Medisch Centrum hoe case-mix informatie het hoger medisch en niet-medisch management kan ondersteunen. Er werden diverse beslismodellen, rapportages, figuren en procesanalyses ontwikkeld. Deze informatieproducten hebben geleid tot nieuwe inzichten in patiëntengroepen, een betere dialoog over beleidskeuzes, procesoptimalisatie, kostenreductie, betrouwbaardere registraties en betere externe verantwoording. Het onderzoek werd begeleid door prof. dr. E.G. J. Vosselman (Radboud Universiteit) en prof. dr. R.J. de Haan (Universiteit van Amsterdam).

Op deze website vindt u een inhoudelijke en conceptuele toelichting op dit  promotieproject, een beschrijving van het case-mix informatiesysteem van het AMC, voorbeelden van gebruik van case-mix informatie met fictieve data, zijn proefschrift en links naar diverse artikelen over het project in de media.

Deel uw ervaringen

Het AMC wil door middel van deze website de opgedane wetenschappelijke en praktijkkennis met betrekking tot case-mix informatie delen met andere partijen uit de zorgsector en andere geïnteresseerden. Hierbij worden gebruikers van deze site ook uitgenodigd om hun kennis en ervaringen met case-mix informatie in te sturen. Goede praktijkvoorbeelden kunnen dan ook op deze site worden geplaatst zodat er een landelijk kennisplatform ontstaat.

Neem contact op

Over Franck Asselman

Drs. F.F. Asselman (Eindhoven, 1968) is bedrijfseconoom en werkt sinds 1999 als senior adviseur in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Tussen 2006 en 2014 was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van een case-mix informatiesysteem en verrichtte wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp. Tijdens dit onderzoeksproject was hij bij diverse onderwerpen actief betrokken, zoals portfoliostrategie, planning & control, kostprijzen, bezuinigingsprogramma´s, kwaliteitsprojecten, leiderschapsprogramma’s, onderhandelingen met verzekeraars en doelmatigheidsonderzoeken. Franck werkt momenteel voor de afdeling Strategie & Beleid en is betrokken bij diverse samenwerkingen met andere ziekenhuizen. Franck is regelmatig gastdocent voor post-masters opleidingen. In 2008 heeft hij zijn boek Kostprijzen in ziekenhuizen gepubliceerd en daarnaast diverse artikelen in tijdschriften en kranten.

Laatste voorbeelden

Back To Top