skip to Main Content

Functies en doelgroepen van de CMI

Het case-mix informatiesysteem (CMI) van het Academisch Medisch Centrum is iteratief ontworpen en geïmplementeerd. Het CMI is in de eerste plaats bedoeld om het top medisch en niet-medisch management te ondersteunen in de verschillende stadia van de strategische managementcyclus, d.w.z. het krijgen van inzicht, besluitvorming, planning, implementatie, monitoring en legitimatie. De topmanagers waren afdelingshoofden van de klinische afdelingen, divisie-(of cluster)managers en centrale managers. Binnen de strategische management cyclus, vervullen verschillende type managers verschillende rollen in verschillende stadia. De CMI van het AMC vervult meerdere functies voor meerdere gebruikers tegelijk. Om deze functies te dienen, werden verschillende producten ontworpen en in nauwe samenwerking met de verschillende gebruikers geïmplementeerd.

Aangezien in het AMC het principe van ‘professional in the lead ‘ wordt gebruikt, zijn de medische managers als eerste aan zet in de eerste fasen van de strategische beleidscyclus. Voor dit project, lag de nadruk op beslissingen met betrekking tot het medisch beleid langere termijn, d.w.z. de case-mix (type en de omvang van patiëntengroepen) en de onderliggende zorgprocessen met betrekking tot de langere termijn. In deze fasen is inzicht nodig in de case-mix vanuit verschillende perspectieven (zoals medische inhoud, capaciteit, financiën, zorgmarkt, etc). Hierdoor kunnen strategische alternatieven worden verkend en geëvalueerd. Om deze functies te vervullen, werden verschillende informatieproducten ontwikkeld die kant en klare informatie bevatten op een zeer geaggregeerd niveau, zie Informatieproducten.

De Standaardrapportage Patiëntenzorg is ontworpen om een ​​uitgebreid inzicht in de meest relevante onderwerpen met betrekking tot de case-mix (volumes, patiëntkenmerken, productie, processen, financiën en zorgmarkt). De Portfolio Matrix is ​​ontworpen om een ​​snel inzicht in de medische en financiële relevantie per patiëntengroep te geven en hierover de dialoog te kunnen voeren. De Verwevenheidsanalyse is ontworpen om inzicht te krijgen in wat de onderlinge afhankelijkheid is tussen de medische specialismen en waar afstemming tussen specialismen noodzakelijk is bij het definiëren van het medisch beleid. De Benchmarkanalyse Zorgprofielen product is ontworpen om efficiëntiemaatregelen te definiëren met betrekking tot de zorgprocessen door het vergelijken van kosten en activiteiten per zorgproduct van het AMC met andere ziekenhuizen. De Portfolio Checklist is ontworpen als een instrument om de huidige case-mix van de medisch specialismen te beoordelen en om de resultaten hiervan te vertalen naar beleidsmaatregelen.

Tijdens deze fasen worden de medische managers ondersteund door de business analisten van de bedrijfsbureaus. Ze geven uitleg over de achtergrond en de interpretatie van de case-mix informatie en maken nadere analyses. De business analisten hebben dus een andere rol in de strategische management cyclus met andere behoeften en vaardigheden met betrekking tot CMI. Om dit te vervullen, werd de Intranetpagina Managementinformatie Patiëntenzorg en een aantal Datakubussen in Cognos ontworpen, zoals de Datakubus Zorgproducten, Datakubus Zorgactiviteiten en Datakubus Zorgmarkt. De Intranetpagina Managementinformatie Patientenzorg bevat uitgebreide achtergrondinformatie over het CMI (handleidingen, FAQ), en downloaden van menu’s en geeft toegang tot alle informatieproducten. De Datakubussen bevatten gedetailleerde gegevens van de Standaardrapportage Patiëntenzorg en hebben mogelijkheden om medische gegevens, patiëntengegevens en financiële gegevens te combineren.

Centrale managers (de Raad van bestuur, Concern controller) zijn als eerste aan zet in de fasen van de planning (budgettering) en legitimering (zoals de onderhandelingen met zorgverzekeraars). Tijdens deze fasen worden ze ondersteund door de business analisten van de afdeling Finance & Control. Zij beoordelen de beleidsplannen van de medische specialismen op concernniveau, stellen de budgetten vast en maken afspraken met de zorgverzekeraars. Voor deze fasen worden relaties gelegd tussen medisch beleid, logistiek beleid en financieel beleid. Voor deze functies kunnen de Datakubussen in Cognos worden gebruikt. Deze informatieproducten maken het immers mogelijk om de impact van de medische beleidsplannen te vertalen naar benodigde capaciteit en geld en kunnen worden gebruikt als input voor de onderhandelingen met de zorgverzekeraars.

Monitoring vindt plaats door alle soorten managers. De afdelingshoofden en divisiemanagers hebben informatie nodig om vast te stellen in hoeverre het medisch beleid gedurende het jaar wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld met betrekking tot volumes, topreferente zorg, wachttijden en financiële dekking en vast te stellen waar bijstelling nodig is. De centrale managers hebben informatie nodig zijn om vast te stellen of de afspraken met de zorgverzekeraars kunnen worden nageleefd.

Primair ontwikkeld voor de (medische) managers

 

Functie in de strategische management cyclus
Informatieproduct Beschrijving Analyse Besluitvorming Planning Implementatie Monitoring Legitimering
Standaard rapportage patiëntenzorg Rapportage per medisch specialisme, divisie en
AMC breed met basale informatie over patiëntengroepen
X X X X X X
Portfoliomatrix Matrix per medisch specialisme waarin de
medische en financiële relevantie per patiëntengroep wordt weergegeven
X X X
Verwevenheidsanalyse Analyse per medisch specialisme waarin de
verwevenheid tussen patiëntengroepen en medisch specialismen wordt weergegeven
X X X X
Benchmarkanalyse zorgprofielen Analyse per diagnose/ zorgproduct waarbij de
zorgactiviteiten en kosten van het AMC worden vergeleken met andere (academische)
ziekenhuizen
X X X X
Portfolio-checklist Checklist waarmee de mix van patiëntengroepen
kan worden beoordeeld op basis van normen en beleidsmaatregelen kunnen worden
gedefinieerd.
X X X

 

Primair ontwikkeld voor de business analisten

 

Functie in de strategische management cyclus
Informatieproduct Beschrijving Analyse Besluitvorming Planning Implementatie Monitoring Legitimering
Cognos Datakubus Zorgproducten Datakubus met detailgegevens met betrekking tot
de DOT zorgproducten
X X X X X
Cognos Datakubus Zorgactiviteiten Datakubus met detailgegevens over
zorgactiviteiten (verrichtingen)
X X X X X X
Cognos Datakubus Zorgmarkt Datakubus met detailgegevens over aantallen
zorgproducten AMC en andere ziekenhuizen in Nederland
X X X
Intranetpagina Management- Informatie Patientenzorg Intranetpagina met achtergrondinformatie over de
CMI and toeganspoort tot alle informatieproducten
X
Back To Top