skip to Main Content

Informatiedimensies van het CMI

Met de totale set van informatieproducten, is de case-mix informatie vanuit een groot aantal verschillende dimensies beschikbaar: geaggregeerd en gedetailleerde, historische en toekomstige, op functioneel niveau ( per specialiteit, afdeling of afdelingen) en op procesniveau (per ziekte of patiëntengroep), de eigen organisatie en andere (universitaire) ziekenhuizen, feiten en meningen. Hierdoor biedt de CMI een breed scala aan informatie en is heel flexibel. Het kan de CMI verschillende functies voor verschillende typen gebruikers (managers en business analisten) tegelijkertijd vervullen.

Alle informatie producten maken deel uit van de CMI en hebben gemeen dat de informatie wordt uitgedrukt in dezelfde taal, namelijk de patiëntengroep. Dit maakt het mogelijk om de informatie met elkaar te verbinden en onderling te vergelijken. Bovendien worden voor alle producten zoveel mogelijk dezelfde bronnen en definities gebruikt. Het verschil in producten heeft voornamelijk betrekking op het soort informatie en de mate van gedetailleerdheid. Het aantal verschillende informatieproducten is zo beperkt mogelijk gehouden en ze zijn dusdanig ontworpen dat ze kunnen worden gebruikt voor meerdere doeleinden.

 

Back To Top