skip to Main Content

Op deze pagina vindt u een inhoudelijke en conceptuele toelichting op de informatieproducten van het AMC. Alle gepresenteerde AMC data zijn fictief en zijn puur ter illustratie bedoeld.

De Datakubus Zorgproducten is ontworpen voor de business analisten om hen in staat te stellen een breed scala van diepgaande analyses uit te voeren over de DOT zorgproducten op verschillende niveaus van aggregatie, zoals per afdeling, medisch specialisme, patiëntgroepen en individuele arts.

Klik hier voor een voorbeeld van de Datakubus Zorgproducten (*)

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

(*) Dit voorbeeld bevat fictieve data

Aan de linkerkant van de kubus worden dimensies en meetwaarden weergegeven. De dimensies hebben betrekking op de medische gegevens (diagnose, specialisme, gezondheidstoestand), patiëntgegevens (geslacht, leeftijd, postcode) en de zorg product data (soort verzorgingsproducten, segment, en de verzekeraar). De meetwaarden hebben betrekking op de aantallen (zorgproducten, patiënten), capaciteit (poliklinische bezoeken, verpleegdagen, chirurgie tijd), de relevantie van de zorg en financiën (kosten, opbrengsten). De dimensies en meetwaarden kunnen gemakkelijk worden gecorreleerd en gepresenteerd. Aan de rechterkant van de kubus, worden de resultaten van de gekozen dimensies en meetwaarden weergegeven.

Klik hier voor voorbeelden mogelijke analyses (*)

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

(*) Dit voorbeeld bevat fictieve data

In voorbeeld 1 werd de gemiddelde ligduur berekend voor patiënten met een specifieke diagnose (sikkelcelanemie), in de periode 2010 tot 2012. Het inzicht gegeven in hoe de verblijfsduur in deze periode. Deze analyse kan worden uitgevoerd voor iedere diagnose. Voorbeeld 2 toont de relatie tussen de gemiddelde kosten per patiënt voor heup / knie-operatie en de gezondheidstoestand van de patiënt in termen van een ASA score. Deze analyse is bijvoorbeeld nuttig voor het maken van prijsafspraken met verzekeraars of voor de planningsdoeleinden.

De Datakubus Zorgactiviteiten is ontworpen voor de business analisten om hen in staat te stellen een ​​breed scala van diepgaande analyses over de zorgactiviteiten te maken (zoals polikliniekbezoeken, verpleegdagen lab testen, etc) op verschillende niveaus van aggregatie, zoals per afdeling, medisch specialisme,patiëntengroepen en individuele arts. Een voorbeeld van de gegevens kubus is weergegeven in figuur 7.13.

Klik hier voor een voorbeeld van de Datakubus Zorgactiviteiten (*)

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

(*) Dit voorbeeld bevat fictieve data

Aan de linkerkant worden dimensies en waarden weergegeven. De dimensies hebben betrekking op de medische gegevens (diagnose, specialiteit, gezondheidstoestand), patiëntgegevens (geslacht, leeftijd, postcode) en de zorgproduct data (soort verzorgingsproducten, segment, en de verzekeraar). De meetwaarden hebben betrekking op de aantallen (aantal zorgactiviteiten) en financiën (kosten, opbrengsten). De dimensies en meetwaarden kunnen gemakkelijk worden gecorreleerd en gepresenteerd. Aan de rechterkant van de kubus worden de resultaten van de gekozen dimensies en meetwaarden weergegeven.

Klik hier voor voorbeelden mogelijke analyses (*)

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

(*) Dit voorbeeld bevat fictieve data

Voorbeeld 1 laat zien welke divisies en afdelingen AMC-breed betrokken waren bij de behandeling van patiënten met ‘hartafwijkingen’ en tegen welke kosten. Deze analyse verschaft inzicht in de onderlinge afhankelijkheid tussen de medische afdelingen en kan worden gebruikt voor de planningsdoeleinden. Voorbeeld 2 toont per periode de meest voorkomende diagnoses van opgenomen patiënten opgenomen in een bepaalde verpleegafdeling. Dit soort informatie kan nuttig zijn voor de dialoog over de complexiteit van de patiëntenzorg en personele planning.

De Datakubus Zorgmakt bevat het aantal zorgproducten en diagnoses van het AMC in vergelijking met andere UMC’s, topklinische ziekenhuizen en algemene ziekenhuizen. Met deze Datakubus kan inzicht worden verkregen in het marktaandelen en kunnen relevant zijn voor het maken van case-mix beslissingen en bepaling de verkoopstrategie. De Datakubus Zorgmarkt biedt business analisten de mogelijkheid om een breed scala van diepgaande analyses uit te voeren over de marktaandelen, kenmerken van de patiënt, en het type van de behandeling van het AMC in vergelijking met andere Nederlandse ziekenhuizen te maken.

De Intranetpagina Managementinformatie Patiëntenzorg is ontworpen voor de business analisten om hen uitgebreide achtergrondinformatie over de CMI (het gebruik van handleidingen en FAQ) te bieden, de toegang tot de informatieproducten van het CMI te geven, en om hen in staat om gedetailleerde gegevens te downloaden.

Klik hier voor een voorbeeld van de Intranetpagina Managementinformatie Patiëntenzorg

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Het blauwe blok bevat achtergrondinformatie in de vorm van tien Veelgestelde vragen, zoals: wat voor soort informatie is beschikbaar, voor welke doeleinden kan deze informatie gebruikt worden en hoe worden de kosten en opbrengsten van de patiëntenzorg berekend? Met betrekking tot de berekening van de kosten wordt gedetailleerd uitleg gegeven over de kwaliteit en de inhoud van het kostenmodel en de onderliggende aannames. In het donkerrode blok kan de Standaardrapportage Patiëntenzorg gedownload worden door het selecteren van het gewenste organisatie niveau: AMC, afdeling, of medisch specialisme. Het oranje blok bevat links naar de Datakubussen in Cognos en de bijbehorende handleidingen. Het groene blok bevat download opties. Met keuzeknoppen, kon een aantal tabellen met detailgegevens worden gedownload van de server van de ICT-afdeling.

Back To Top