skip to Main Content

Definitie van patiëntengroepen

De patiëntengroepen worden gedefinieerd door de medische afdelingen. Hierbij worden de volgende principes gehanteerd:

  • de patiëntengroepen moeten zoveel mogelijk overeenkomen met de taal en beleving van het medisch specialisme
  • het aantal patiëntengroepen mag vanwege de beheersbaarheid niet meer dan 15 per specialisme bedragen
  • ten minste 80% van de patiënten moeten worden ingedeeld
  • de patiëntengroepen moeten traceerbaar zijn in de computersystemen. Hierbij wordt geadviseerd zoveel mogelijk gebruik te maken van het Diagnose Behandeling Combinatiesysteem (of DOT systeem).

In onderstaande figuur is een voorbeeld van de indeling van patiëntengroepen van het specialisme Inwendige geneeskunde weergegeven.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Door de patiëntengroepen wordt het mogelijk om grote hoeveelheden data (bijvoorbeeld diagnoses, DBC’s, etc) terug te brengen tot hanteerbare eenheden, een gemeenschappelijke taal te definiëren die aansluit bij de taal en belevingswereld van de gebruikers en te gebruiken voor de stuurinformatie.

In totaal hebben 47 medische (sub) specialismen hun patiëntengroepen gedefinieerd. De meeste specialiteiten gebruiken de DBC diagnoses als criteria, maar sommige specialismen gebruiken  aanvullende criteria zoals meer gedetailleerde diagnoses (voor specifieke topreferente ziekten), zorgactiviteiten en de leeftijd van de patiënt (volwassene of kind).

Back To Top