skip to Main Content

Soorten informatie in het CMI

Er is door middel van pilots, interviews en enquêtes bij het top medische en niet-medische management onderzocht welke factoren voor hen van belang zijn bij het maken van keuzes ten aanzien van het soort en volume van patiëntengroepen (case-mix),

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Vervolgens werd bepaald welke soorten informatie er minimaal per patiëntengroep in de CMI aanwezig moesten en konden zijn om de doelstellingen van de CMI te kunnen realiseren (de Minimale Data Set).  De Minimale Data werd bepaald op basis van criteria zoals relevantie, bruikbaarheid, werklast, en validiteit.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het systeem en niet-systeemgegevens. Systeemgegevens zijn kwantitatieve gegevens die in digitale systemen van het ziekenhuis worden geregistreerd. Voor het verzamelen van systeemgegevens vragen werden queries gedefinieerd. Niet-systeemgegevens zijn gegevens die niet in systemen worden geregistreerd, zoals meningen over patiëntengroepen, en kunnen alleen worden verkregen door het stellen van vragen aan de medisch specialismen. Voor het verzamelen van deze gegevens werd een vragenlijst samengesteld. De lijst bevatte vooral invulopties opties, zodat de doorlooptijd was beperkt tot vijf tot tien minuten per patiëntengroep.

Back To Top