skip to Main Content

Training voor (medische) managers: de Management Game

Er is een Management Game ontworpen voor de medische managers om hen te leren omgaan met case-mix informatie. In de game wordt het proces van portfoliostrategie en implementatie wordt doorlopen a.d.h.v. een fictieve casus. Deelnemers leren om groepsgewijs portfoliokeuzes te maken en aan te geven hoe zij dit willen realiseren. Hiervoor krijgen zij diverse soorten managementinformatie ter ondersteuning. De Management Games zijn onder andere gespeeld op werkconferenties, MD programma en strategiedagen.

Aan de Management Game nemen doorgaans 15- 20 managers deel en duurt gemiddeld een halve dag. Tijdens het spel worden de verschillende fasen van het strategische management cyclus gesimuleerd door middel van een fictieve case. Het spel heeft betrekking op een medische afdeling van een universitair medisch centrum. Het management team van de afdeling bestaat uit een afdelingshoofd, financieel directeur, verpleegkundig manager, coördinator opleiding/ onderwijs en onderzoeker. De medische afdeling behandelt acht verschillende patiëntengroepen. Elke deelnemer vertegenwoordigt een van de managementrollen en heeft dus eigen belangen te verdedigen. Ieder ontvangt voorafgaand aan de game de startinformatie over het Centrum en de achtergrondinformatie voor de eigen functie.

Bij de Management Game staan de volgende leerdoelen centraal:

  • Hoe krijg ik zicht op mijn huidige portfolio en prestaties?
  • Hoe voer ik de juiste dialoog over beleid?
  • Hoe maak ik (gezamenlijke) strategische keuzes?
  • Hoe ga ik om met vele en (soms) tegenstrijdige belangen?
  • Hoe kan ik mijn strategie implementeren binnen de gestelde kaders?
  • Waar wil ik op (bij)sturen?
  • Welke kennis en vaardigheden heb ik in welke fase nodig?

Het AMC heeft het bureau Consult 4Challenge een licentie gegeven om deze game verder te ontwikkelen en voor andere instellingenen zoals ziekenhuizen en zorgverzekeraars te organiseren. Deze game wordt aangeboden met de naam Focus Game.  De game is ook geschikt voor trainings- en onderwijsdoelstellingen als ook assessments.  Zie hier een filmpje over de Focus Game. Voor meer informatie kunt u terecht bij: www.4challenge.nl.

Training voor business analisten

Er zijn voor de business analisten verschillende trainingsmodule ontwikkeld die gebruikers zelfstandig kunnen doorlopen. In deze modules leert men diverse soorten informatievragen uit de praktijk te beantwoorden op basis van de verschillende beschikbare informatieproducten. Deze module is bedoeld voor gebruikers die ervaring hebben met Cognos. De nadruk ligt op het (verantwoord) gebruik van de informatie.

 

Back To Top