skip to Main Content

Planning: vertaling jaarplannen naar benodigde capaciteit

Dit voorbeeld bevat fictieve data

De afdeling Finance & Control wil weten wat de impact is van gemaakte keuzes in de patiëntenzorg op de benodigde capaciteit.

Iedere medische afdeling wordt bij voor de begroting van het komende jaar per patiëntengroep aan te geven wat hun gewenste beleid is, zowel kwalitatief als kwantitatief (stap 1).  Zij geven hiervoor per patiëntengroep aan wat de gewenste volumetrends zijn en hoe belangrijk ze zijn voor de kliniek, onderzoek, opleiding en onderwijs (stap 2).  De afdeling Finance & Control kan met behulp van de Datakubus Zorgactiviteiten vaststellen hoeveel capaciteit er per patiëntengroep benodigd is en wat het effect is als de gewenste volumetrends worden gerealiseerd (stap 3). Tot slot wordt op AMC niveau bepaald wat de impact is en mogelijke knelpunten ontstaan.

Klik op de voorbeelden voor een grotere weergave.

Back To Top