skip to Main Content

Procesoptimalisatie: multidisciplinariteit patiëntengroepen MDL

Dit voorbeeld bevat fictieve data

Er is voor de afdeling Maag, Darm en Lever specialismen onderzocht hoe de multidisciplinariteit van patiëntengroepen kan worden bepaald. De afdeling had behoefte aan dit inzicht omdat in het algemeen geldt dat hoe meer specialismen en specialisten in een korte tijd betrokken zijn bij de behandeling van een patiëntengroep, hoe groter de kans is op miscommunicatie. Het bleek mogelijk om op basis van DBC gegevens systematisch te berekenen hoeveel DBC specialismen per patiëntengroep betrokken zijn en vast te stellen waar acties nodig zijn om de risico’s op miscommunicatie te beperken (see Figuur), Op basis hiervan werd besloten om voor de patiëntengroep ´colectoral malignancy´ een case manager en een nurse practitioner aan te stellen en hiervoor multidisciplinaire overleggen te organiseren.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Back To Top