skip to Main Content

Krijgen van inzicht: financiële dekkingsgraad plastische chirurgie

Dit voorbeeld bevat fictieve data

De afdeling Plastische chirurgie wil weten wat de oorzaak is van het negatieve dekkingsresultaat van een bepaalde patiëntengroep.

Het afdelingshoofd van de Plastische Chirurgie heeft de Portfolio Matrix van zijn specialisme geanalyseerd (stap 1). Hieruit blijkt dat de patiëntengroep ‘defecten en littekens’ een negatieve financiële dekking heeft.  Het afdelingshoofd vraagt aan zijn business analist op de oorzaken hiervan in kaart te brengen. De business analist kan met behulp van de Datakubus Zorgproducten de financiële dekking per patiëntengroep reproduceren en vervolgens doorklikken naar de onderliggende diagnoses van deze patiëntengroep (stap 2). Hieruit blijkt dat de negatieve dekkingsgraad voornamelijk wordt veroorzaakt door diagnose 024. Vervolgens werden van deze diagnose de onderliggende DBC producten nader geanalyseerd (stap 3) en de financiële dekking per DBC in een grafiek gezet (stap 4). Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de negatieve financiële dekking werd veroorzaakt door één DBC met een lange ligduur. Het hele analyseproces van geaggregeerde tot gedetailleerde informatie kan plaatsvinden binnen een enkele minuten.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Back To Top