skip to Main Content

Procesoptimalisatie: externe benchmark zorgpofiel Crohn

Dit voorbeeld bevat fictieve data

De afdeling Maag- darm en leverziekten wil onderzoeken waar mogelijkheden zijn om de kwaliteit en doelmatigheid van zorg te verbeteren. Zij maken hiervoor gebruik van de externe Benchmarkanalyse Zorgprofielen uitgevoerd. De Benchmarkanalyse toont per diagnose en zorgproduct het gemiddeld aantal en soort zorgactiviteiten (zoals poliklinische bezoeken, verpleegdagen, laboratorium tests) en de kosten per eenheid van het AMC vergeleken met de andere Universitaire Medische Centra omdat hiervan de patiëntengroepen vergelijkbaar zijn.

Klik op de voorbeelden voor een grotere weergave.

Uit de Benchmarkanalyse blijkt dat bij de ziekte van Crohn het gemiddeld aantal dagverplegingen en bijbehorende kosten van het AMC voor deze diagnose aanmerkelijk hoger te zijn dan bij de andere zeven UMC’s, Zie onderstaande figuur. De patiënten komen voor dagbehandeling naar het AMC voor de toediening van een bepaald geneesmiddel. Op jaarbasis blijken hierdoor de kosten k€ 200 hoger te liggen dan bij de andere UMC’s bij vergelijkbare aantallen patiënten. De resultaten worden besproken met de medische staf van de  MDL. Zij kunnen de verschillen niet verklaren door verschillen in complexiteit van de patiënten. Zij stellen wel vast dat de behandelwijze van deze patiënten per arts verschilt, zowel qua voorschrijven van het geneesmiddel als de frequentie waarop de patiënt naar de dagkliniek komt. Het blijkt dat de klinische richtlijn voor deze patiënten verschillend wordt geïnterpreteerd. Op basis hiervan wordt de klinische richtlijn aangescherpt en afgesproken dat deze uniform zal worden nageleefd door alle stafleden. Verder worden de dagverplegingen slimmer ingepland door deze te combineren met andere ziekenhuisbezoeken van de patiënt. Op basis van deze analyses is het aantal dagverplegingen, aantal toedieningen van het dure geneesmiddel en bijbehorende kosten gereduceerd.

Back To Top